Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.torysky.sk spravuje Obec Torysky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Torysky 

Adresa:
Obecný úrad Torysky 
Torysky 20
053 72 Torysky

IČO: 00329703

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Levoča 
Región: Spiš 
Počet obyvateľov: 350 
Rozloha: 698 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1284 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 53 469 91 40

E-mail: obectorysky@gmail.com

Kompetencie:
Obec Torysky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Torysky je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk