SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.torysky.sk spravuje Obec Torysky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Torysky

Adresa:

Obecný úrad Torysky
Torysky 20
053 72 Torysky

IČO: 00329703

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Región: Spiš 
Počet obyvateľov: 341
Rozloha: 698 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1284

Všeobecné informácie: obectorysky@gmail.com
Starosta: Ing. Mária Kacejová, +421 911 585 810obectorysky@gmail.com
 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 53 469 91 40
E-mail: obectorysky@gmail.com

Stránkové dni

Deň Stránkové hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok 09:00 - 16:30
Streda 07:30 - 15:00
Štvrtok 07:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00

Kompetencie:
Obec Torysky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk