SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Aj v súčasnosti prevážna väčšina ľudí v produktívnom veku pracuje v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve. V obci evidujeme niekoľko súkromne hospodáriacich roľníkov. Po roku 1989 nastal útlm odchodu mladých ľudí z obce a naopak vzrástla výstavba a rekonštrukcie rodinných domov, čo so sebou samozrejme prinieslo aj percentuálny nárast počtu detí. Obec má 341 obyvateľov. Materskú školu priemerne navštevuje 11 detí.

Obec má vypracovanú štúdiu na plynofikáciu obce, vybudovanú kanalizáciu.

Na športové vyžitie obyvateľov slúži viacúčelové športové ihrisko (tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, v zime ako ľadové klzisko).

Ľudové zvyky a tradície sú ešte živou súčasťou ľudí, no predsa len pomaly na ústupe. O ich uchovanie v realistickej podobe a v objavovaní ďalších neodhalených krás z bohatosti folklóru sa snaží aktívny folklórny súbor "Javorina" už 50 rokov. Za päť desaťročí sa vystriedalo viac ako 80 "folkloristov" v troch generáciách. A čo je veľmi potešujúce, že sa to udržiava v rodinách, pretože spievali matky, dcéry a teraz aj ich deti.