SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Aj v súčasnosti prevážna väčšina ľudí v produktívnom veku pracuje v poľnohospodárstve a lesníctve. V obci evidujeme 26 súkromne hospodáriacich roľníkov. Po roku 1989 nastal útlm odchodu mladých ľudí z obce a naopak vzrástla výstavba a rekonštrukcie rodinných domov, čo so sebou samozrejme prinieslo aj percentuálny nárast počtu detí. Obec má 426 obyvateľov z toho 112 detí do 15 rokov. Materskú školu priemerne navštevuje 26 detí.

Obec má vypracovanú štúdiu na plynofikáciu obce, pokračuje budovanie kanalizácie.

Na športové vyžitie obyvateľov slúži viacúčelové športové ihrisko (tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, v zime ako ľadové klzisko).

Ľudové zvyky a tradície sú ešte živou súčasťou ľudí, no predsa len pomaly na ústupe. O ich uchovanie v realistickej podobe a v objavovaní ďalších neodhalených krás z bohatosti folklóru sa snaží aktívny folklórny súbor "Javorina" už takmer 30 rokov. Za tri desaťročia sa vystriedalo viac ako 80 "folkloristov" v troch generáciách. A čo je veľmi potešujúce, že sa to udržiava v rodinách, pretože spievali matky, dcéry a teraz aj ich deti.