SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok k DIZ publikovanie dokumentov na el. urad. tabuli, sprostredkovanie načítania obsahu el. schránky Odb.: Obec Torysky
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Z-O/2024/TKO/229 podmienka vytvorenia a prevádzkovania systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Torysky
Dod.: ELEKOS
0 €
DOD 5 k ZM 7/L/2019 Zber, odvoz a zneškodňovaní KO Odb.: Obec Torysky
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
1.16 €
5/2023 dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Herba Drug, s.r.o.
Dod.: Obec Torysky
0.61 €
01/2023 peňažný dar Odb.: Obec Torysky
Dod.: Mária antalová
700 €
02/2023 vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ing. Vladimír Zvada
2 650 €
XX/2023 informačná a kybernetická bezpečnosť Odb.: Obec Torysky
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
25 €
1248177146 Poistenie náklad. prívesu KOVOFLEX Odb.: Obec Torysky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
32 €
23/36/010/47 výkon činnosti prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
U2492/2023 poskytnutie licencie IS URBIS Odb.: Obec Torysky
Dod.: MADE, spol. s r.o.
390 €
KRHZ-PO-VO-281-047/2023 Príves nákladný KOVOFLEX KF-T-2 Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
24ZVS0000827247M pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Torysky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
213.50 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. PK-01062023-04 poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Torysky
Dod.: webex.digital s.r.o.
180 €
KRHZ-PO-VO-369-044/2023 bezplatné užívanie prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1218/2023/OPR úprava zmluv. podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Torysky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 380 €
podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. vypracovanie a dodanie projekt. dokumentácie pre stavbu Zvýšenie energ. účinnosti verejnej budovy Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ing. Michal Babej
8 000 €
PK-01062023-04 zhotovenie webovej stránky, webhosting Odb.: Obec Torysky
Dod.: webex.digital s.r.o.
30 €
RP prenájom reklamnej plochy na podujatí Deň detí spojený s juniálesom Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Torysky
300 €
Dodatok č. 1 k Dohode 23/36/054/89 Úprava článku III. bodu 6 Dohody č. 23/36/054/89 Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1423 451 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Torysky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk