SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 poskytnutie finančného príspevku Odb.: Koval, s. r. o.
Dod.: Obec Torysky
849.81 €
Dod. č. 1 k U2492/2023 Poskytnutie licencie - užívateľských práv Odb.: Obec Torysky
Dod.: MADE, spol. s r.o.
143.37 €
2024 Vykonanie štatutárneho auditu overenie indiv. účt. závierky obce za rok 2023 Odb.: Obec Torysky
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
700 €
Dodatok k DIZ publikovanie dokumentov na el. urad. tabuli, sprostredkovanie načítania obsahu el. schránky Odb.: Obec Torysky
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Z-O/2024/TKO/229 podmienka vytvorenia a prevádzkovania systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Torysky
Dod.: ELEKOS
0 €
DOD 5 k ZM 7/L/2019 Zber, odvoz a zneškodňovaní KO Odb.: Obec Torysky
Dod.: Brantner Nova, s.r.o.
1.16 €
5/2023 dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Herba Drug, s.r.o.
Dod.: Obec Torysky
0.61 €
01/2023 peňažný dar Odb.: Obec Torysky
Dod.: Mária antalová
700 €
02/2023 vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ing. Vladimír Zvada
2 650 €
XX/2023 informačná a kybernetická bezpečnosť Odb.: Obec Torysky
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
25 €
Generované portálom Uradne.sk