Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 37)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24ZVS0000827247M pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Torysky
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
213.50 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. PK-01062023-04 poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Torysky
Dod.: webex.digital s.r.o.
180 €
KRHZ-PO-VO-369-044/2023 bezplatné užívanie prebytočného hnuteľného majetku Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1218/2023/OPR úprava zmluv. podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Torysky
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 380 €
podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. vypracovanie a dodanie projekt. dokumentácie pre stavbu Zvýšenie energ. účinnosti verejnej budovy Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ing. Michal Babej
8 000 €
PK-01062023-04 zhotovenie webovej stránky, webhosting Odb.: Obec Torysky
Dod.: webex.digital s.r.o.
30 €
RP prenájom reklamnej plochy na podujatí Deň detí spojený s juniálesom Odb.: Brantner Nova, s.r.o.
Dod.: Obec Torysky
300 €
Dodatok č. 1 k Dohode 23/36/054/89 Úprava článku III. bodu 6 Dohody č. 23/36/054/89 Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
1423 451 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Torysky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
1/2022 ZM Tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Torysky
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1999/1 Dohoda o ukončení zmluvy Odb.: Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Dod.: Obec Torysky
0 €
xx Prenájom nebytových priestorov Odb.: Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky
Dod.: Obec Torysky
300 €
5190059739 Úrazové poistenie Odb.: Obec Torysky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
5190059738 Úrazové posistenie Odb.: Obec Torysky
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10 €
20230210 Programové vybavenie pre spracovanie ekonom. agendy Odb.: Obec Torysky
Dod.: IFOsoft s.r.o.
394.80 €
23/36/054/89 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Torysky
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
652.32 €
22-331-00920 Dotácia Odb.: Obec Torysky
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 200 €
KZ 1/2023 predaj pozemku Odb.: Katarína Bednárová
Dod.: Obec Torysky
192 €
VSN2012201808 Triedený zber odpadov Odb.: Obec Torysky
Dod.: ENVI - PARK, a.s.
0 €
&269 poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Torysky
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
600 €
Generované portálom Uradne.sk