SlovenskýEnglish

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 30.04.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Levoči  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Levoča

od 01.05.2020, 9,00 hod.Zoznam aktualít: