SlovenskýEnglish

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - propagačné materiály

 02.12.2020

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021 ") pripravil pre účely zabezpečenia komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obcí/miest propagačné materiály. Propagačné materiály sú dostupné v elektronickej podobe na stiahnutie na: https://data.statistics.sk/sodb2021/

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou Sčítania obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „SODB 2021 ") pripravil pre účely zabezpečenia
komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obcí/miest propagačné materiály.
Propagačné materiály sú dostupné v elektronickej podobe na stiahnutie na:


Zoznam aktualít: